top of page

Acerca de

Fortrolighedspolitik

Persondatapolitik vedr. kunders og
samarbejdspartners persondata.

Generelt om oplysninger 
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Stål & Form ApS behandler persondata. 
 
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som f.eks. kontaktoplysninger, købshistorik m.v. 

 


Hvilke persondata modtager Stål & Form ApS? 
Stål & Form ApS registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.  
 
Vi anmoder om almindelige kontaktoplysninger samt betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysninger om købs- og salgshistorik.  
Ønsker du ikke at Stål & Form ApS behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.  
 


Hvad bruges oplysningerne til? 
Vi bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig. Og behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vores 
forpligtelser overfor dig som kontraktpart. 
 


Hvem videregiver Stål & Form ApS personoplysninger til? 
De personoplysninger, du afgiver til Stål & Form ApS som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, med mindre det er en del af aftalen med dig.  
 
Vores data opbevares og beskyttes i en IT- og netløsning efter forskrifterne.  
 
Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.  
 


Hvordan beskyttes dine data? 
Stål & Form ApS er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Vi træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger 
hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller 
i øvrigt behandles i strid med loven.  
 
Heri ligger også at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl, og slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare, og i øvrigt når de ikke længere er relevante.  
 
 
Dine rettigheder 
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data eller oplysning om vores  brug heraf. Du kan i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.  
 


Hvis du har spørgsmål til Stål & Form ApS’ behandling af dine data eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Stål & Form ApS per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.  
Ønsker du efter henvendelse til Stål & Form ApS at klage over vores behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage 
til Datatilsynet.  

bottom of page